Noruz / Novruz

this time last year in Azerbaijan.bu dəfə keçən il, Azərbaycanda.

nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz nowruz


Greeting the new year. Recording from the festive mugham evening, Baku, 2011 / Yeni il salamlaması. Bayram günləri keçirilən muğam axşamından səs yazısı, Bakı, 2011

No hay comentarios: