Street of Sant Francesc, corner of Pare Nadal


A Palma la processó del Divendres Sant –la del Sant Enterrament– dibuixa gairebé un cercle des de la Plaça de Sant Francesc fins l’Esglèsia del Socors passant pel carrer de Sant Francesc, el de Colom, la Plaça Major i un bocí de Sant Miquel abans de tombar cap al carrer de Josep Tous Ferrer i enfilar la Porta de Sant Antoni. In Palma the Good Friday procession – the Holy Burial – draws more or less a circle from the square of Sant Francesc to the church of the Virgen of Succour, passing through the streets of Sant Francesc and Colom, the Plaça Major, as well as a part of Sant Miquel, before it turns onto Josep Tous Ferrer, and passes by the Porta de Sant Antoni.


Nosaltres no ens moguérem de la cantonada del carrer del Pare Nadal, el lloc més estret de tot el recorregut, on els carros s’han de mirar molt per no tocar les parets i on els tambors ressonen més fort. La processó començà devers les set i a les onze encara partien les darreres confraries.We do not move away from the corner of Pare Nadal, the narrowest point of the whole route, where the carros have to take great care not to touch the walls, and where the drums resound the loudest. The procession begins around seven, and by eleven even the last confraternities will have passed.


La fosca a voltes creix i cal encendre
la llàntia del cor: qui pot entendre
la nua veritat ama el soscaire.
–Llorenç Moyà–
Sometimes darkness grows, then you turn on
the inner lamp: he who understands
the naked truth, loves solitude.
–Llorenç Moyà– *


viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1


viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2


viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3


No hay comentarios: