30 000 kilometrů

Newyorský přístav, třicátá léta.

Ve třicátých letech podnikl český kněz Josef Baťka (Plzeň 1901 - 1979 Sušice) cestu zaoceánským parníkem Normandie z Čech do Ameriky - země, kterou jen o něco více než generaci předtím mohl ještě jeho krajan Antonín Dvořák nazývat „Novým světem“. Baťka studoval ve Vatikánu a pocestoval většinu Evropy a Blízkého východu jako papežský nuncius. Byl také vášnivým a schopným fotografem. Používal fotoaparát pro střední formát, do kterého se vkládaly negativy o velikosti 60 milimetrů čtverečních. Zůstal po něm poklad čtvercových obrazů, pečlivě uložený v malých krabičkách z fotolaboratoře.

Tyto snímky dokládají, že Baťka měl nejen kněžské schopnosti, ale i výrazný cit pro vyváženou obrazovou kompozici a vytříbenou formu, poněkud neobvyklý v kontextu amatérské fotografie. Jeho snímky často svou přesvědčivou kompoziční jistotou obracejí naši pozornost úplně mimo význam zobrazených objektů.


Baťkovy snímky zobrazují krajinu, lidské charaktery, moderní společnost a její technologie; ve své jasnosti a zdánlivé objektivitě odkrývají charakter překotně se měnící doby téměř před sto lety, sledované pozorným divákem s relativním odstupem cizince. Baťka nezachytil rychle mizející dobu jen na fotografiích – doprovodil své snímky také bezprostředními zápisky z americké cesty.

Na jedné z fotografií vidíme Baťku samotného – trochu zavalitého, pracovitě vyhlížejícího muže středního věku s odstávajícíma ušima a sovími brýlemi. Jeho rukopis je psán úhledným pravidelným písmem včetně oprav a různých barevných značek, podle kterých se můžeme dohadovat, že ho možná připravoval k publikaci. V každém případě se postavil k dokumentaci své cesty velmi zodpovědně.

batka1 batka1 batka1 batka1 batka1 batka1 batka1 batka1 batka1

Mnohé z jeho fotografií zachycují prostě to, co pro něj muselo být novinkou : velké lesklé automobily, letadla, newyorský Luna Park, parník Queen Mary, nebo dokonce skutečného Indiána.

batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2 batka2

Mnohé se vyznačují promyšlenou geometrií a značnou kompoziční vyvážeností: hory amerického západu, strom joshua, moderní křivky velké Boulder (nyní Hoover) Dam, Grand Canyon, Monument Valley, Yellowstone. Přestože některá ze zachycených míst jsou turistickými atrakcemi, Baťkovy snímky vynikají pečlivou kompozicí a citem pro fotografické řemeslo, které jim dávají formální čistotu a nadčasovost.

batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3 batka3

Mezi Baťkovými obrazy najdeme některé, které zachycují - buď záměrně nebo náhodou – řadu běžných situací, které v nás silně zarezonují svou opravdovostí. Navždy zmrazují nenávratně ztracené okamžiky. Vstupujeme do světa Středozápadu Spojených států třicátých let pohledem cizince z neznámé země, kterou by si většina lidí zachycených na jeho snímcích těžko dokázala představit.

Učený Baťka je také laickým antropologem - zobrazuje rodinné a profesní vztahy, zaklíčované v držení těla a ve vzájemných konstelacích, režírovaných na jevišti skutečného života. Stejně jako pozdější američtí pouliční fotografové šedesátých let dobře věděl, jak naaranžovat scénu a světlo z dobrého úhlu a kdy stisknout spoušť.

batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 batka4 Většina lidí na fotografii jsou členové českých přistěhovaleckých komunit ve východní Nebrasce

Některé snímky jsou spíše prozaické: můžeme přijmout jejich „objektivní“ pravdu - problematickou pravdu dokumentární reportáže. Ale v jiných můžeme najít vizuální citlivost, která příbližuje tyto amatérské obrazy umění.

Po návratu do Čech učil Mons. Baťka teologii na gymnáziu v Nymburku. Během německé okupace se mu podařilo vyhnout se vězení. Později, po komunistickém puči a následných persekucích náboženské obce, odešel do důchodu do rodného kraje, kde působil jako kněz ve vzdálené farnosti blízko Klatov na Šumavě.

El Paso, Texas nebo Ciudad Juarez, Mexico, třicátá léta

Druhou polovinu svého života prožil Baťka spolu s mladší sestrou Marií v malé vesnici Kolinci v jihozápadních Čechách. Zemřel v roce 1979, a sestra, která o něho na sklonku života pečovala, ho následovala v roce 2004. Rodinný dům a veškerý majetek odkázala církvi. Během vyklízení se našly krabičky s diapozitivy, negativy a zvětšeninami, a také rukopis deníku z cesty do Ameriky s názvem „30 000 kilometrů vlakem, lodí a automobilem“.


V roce 2008 se staly základem multimediální výstavy s názvem „A z tohoto důvodu…“ v Galerii Školská 28 v Praze.

Klikněte zde pro stáhnutí katalogu (pdf)

Autor tohoto článku děkuje Miloši Vojtěchovskému a Daně Recmanové za jejich primární výzkum prací Josefa Baťky a Janu Bartošovi za fotografie Baťkových krabic.  Katalog navrhl autor.

No hay comentarios: