A sada neka istraže Vi!

Već ste mogli čitati u Río Wang da naposljetku drugog svjetskog rata kabinet strelastih križeva je poslao Madarske vojnike u daleka države. Sada – pomoću Vas – želimo da otkrijemo detaljezadnjeg međunarodnog putakabineta strelastih križeva.


Hrvatski Slikopisni Tjednik je bio služben dnevnik Nezavisne Države Hrvatske između 1941 i 1945 godine. U brojem 166 sa slikama ilustrirala susret, gdje Ante Pavelić, Poglavnik NDH-a primi delegaciju u uniformi strelastih križeva i odlikuje jednog člana te delegacije.


Sa desne strane dr. Gábor Kemény
ministar vanjskih poslova. Pored
njega 
najverovatnije Ante Bilić,
tajnik 
veleposlanstva
Budimpesta.
 

Pronalazak tee slike doista jeveliko iznenađenje. Taj susret se trebalo dogoditi prema broju HST-a na posljetku veljače 1945 – ili čak početkom ožujka. Kad režim strelasta križeva je nazočio samo u Kisalföldu (Mala Nizija). Tko je bio ukrašen? Kako su mogli organiziratie put za vrijeme borbe? Očekivamo Vaše rješenje.

Nažalost broj 166 HST-a, kojeg sam našao na Internetu, nema ton. Dok nabavimo verziju sa tonom, tada ćemo lakše razriješiti malu tajnu – ali sada neka istraže Vi!

No hay comentarios: