Dear Friends


This letter, published by the Romanian journalist and television personality Lucian Mîndruță on the portal gândul.info on 1 December, the national feast of Romania and the official anniversary of the unification of Transylvania with the Old Kingdom, has been since shared by several hundred readers. Still, I consider it appropriate to publish here, dating its back to the day of its publication, both because it is so suited to Río Wang, and in order it could be read in English and German translation as well – precisely for those among the addressees who do not read Romanian any more. And also because such a rare gesture must be really appreciated. For it is enough to read the commentaries of the Romanian readers under the original article, to be sure, that by far not everyone thinks like this about the many-colored history and citizens of this country celebrating its unity today.

Dragi prieteni maghiari, germani, turci, tătari, bulgari şi evrei! De ziua noastră, aşa să ştiţi că vă mulţumesc.

Vă mulţumesc, dragi maghiari, pentru frumoasele oraşe din Transilvania, pe care poate că puteam să le păstrăm mai bine. Vă mulţumesc pentru că ştiu cât de greu e în ziua de azi, când noi sărbătorim o patrie mai mare, să nu vă gândiţi că voi v-aţi ales doar cu o patrie mai mică.

Vă mulţumesc, dragi germani. Nu doar pentru castelele teutone şi cetăţile voastre ţărăneşti la care ne ducem copiii în week-end, uitând adesea să le spunem cine le-a făcut, dar şi pentru regele pe care ni l-aţi dat: Carol I de Hohenzolern. Datorită lui avem o ţară mare, cu reguli pe care încă încercăm să le respectăm!

Vă mulţumesc, dragi turci şi tătari: voi adăugaţi mirodeniile Orientului, nu doar în mâncarea pe care o numim naţională (a voastră, de fapt), ci şi în felul nostru de a fi: Nastratin Hogea e şi-al nostru!

Vă mulţumesc, dragi bulgari, că aţi putut să treceţi peste pierderea provinciei Dobrudja acum 100 de ani, că să avem şi noi ieşire la mare (deşi, uite, ca tot la voi tragem în concediu!).

Vă mulţumesc şi vouă, dragi evrei, atât de prigoniţi, pentru că ne-aţi dat atâtea generaţii de doctori şi profesori şi matematicieni şi poeţi. Vă mulţumesc pentru Tristan Tzara (a fondat curentul dadaist, prima mişcare artistică globală în care avem şi noi un întemeietor), dar şi pentru Mihail Sebastian, tratat atât de rău de generaţia bunicilor mei…

Am uitat pe cineva? Sigur că da: România e făcută şi de ţigani, armeni, greci, italieni şi evrei, ba chiar şi francezi. Ei, da, de ce credeţi că se numeşte Facultatea de Medicină Carol Davila?

Vă mulţumesc tuturor şi-mi pare rău că atâţia aţi plecat!

Şi-mi pare rău că destui dintre cei care au rămas nu se simt mereu cofortabil în Romania pe care am construit-o. Aş vrea doar să ştiţi că, pentru mine, e şi ţara voastră. Mai bogată pentru că sunteţi. Mai frumoasă pentru istoria pe care o reprezentaţi. Mai săracă atunci când nu mai sunteţi să munciţi şi să visaţi alături de noi.

M-am gândit să vă spun asta, într-o zi când auzi încontinuu şi peste tot doar cuvântul “român”.

Pentru mine, România e întreagă doar cu voi! Maghiari şi germani şi turci şi bulgari şi tătari şi evrei…
Dear Hungarian, German, Turkish, Tatar, Bulgarian and Jewish friends! On our national feast I would like to thank you.

Thank you, dear Hungarians, for the beautiful cities in Transylvania, which we could have perhaps better preserved. I thank you, because I know how hard it is, while we celebrate a bigger homeland, to think that yours became smaller.

Thank you, too, dear Germans. Not just for the castles built by the Teuton order and the Saxon fortresses, where we take our children in the weekend, often forgetting to tell them who built them, but also for the king whom you gave to us, Charles I of Hohenzollern. It is thanks to him that we have a large country with laws which we only try to respect.

Thank you, dear Turks and Tatars. You add the Eastern spices not only to our national dishes (which are actually yours), but to our general way of being, too: for Nasreddin Hodja is also ours!

Thank you, dear Bulgarians, that you could get over the century-old loss of Dobrudja, for otherwise we should have been locked off the sea (although, you see, even so we go to you for holiday)

Thank you, too, dear and so often persecuted Jews, for having given us so many generations of doctors, teachers, mathematicians and poets. Thank you not only for Tristan Tzara (the father of Dadaism, the first global art movement to which we could thus also give a founder), but also for Mihail Sebastian, treated so badly by the generation of my grandfathers…

Have I forgotten anyone? Sure: Romania is also made by Gypsies, Armenians, Greeks, Italians, Hebrews, and even Frenchmen. Well, yes, why do you think the Carol Davila University of Medicine is called like this?

Thank you all, and I am sorry that so many of you have left.

And I am sorry that those who remained, often do not feel comfortable in the Romania built by us. I want you to know that for me this is also your homeland, which is made richer by the fact that you are here. And it is made more beautiful by the history represented by you. And it will be poorer if you are no longer here to work and dream together with us.

I thought to tell you this on a day when you constantly and everywhere here just the word “Romanian”.

For me, Romania is complete only together with you, Hungarians and Germans and Turks and Bulgarians and Tatars and Jews…

No hay comentarios: